mapa strony   |   kontakt   |

Organizacja

Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Komendy Powiatowej, a także liczbę etatów i stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych ustala Komendant Powiatowy w regulaminie organizacyjnym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
Regulamin organizacyjny komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej jest ustalany przez komendanta powiatowego i zatwierdzany przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Schemat organizacyjny

W skład komendy powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

1. Wydział operacyjno – kontrolno - rozpoznawczy;
• w zakresie spraw operacyjnych - symbol – PR;
• w zakresie spraw kontrolno – rozpoznawczych - symbol – PZ;
• w zakresie spraw BHP - symbol – PB;

2. Wydział finansowo - kadrowy;
• w zakresie spraw finansowych - symbol – PF;
• w zakresie spraw organizacyjno – kadrowych - symbol – PK;


3. Sekcja kwatermistrzowsko-techniczna; - symbol – PT

4. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza; - symbol PJRG;

Komendantowi powiatowemu podlegają bezpośrednio:

1. sekcja finansowo - kadrowa;
2. sekcja kwatermistrzowsko - techniczna;

Zastępcy komendanta powiatowego podlegają:

1. wydział operacyjno – kontrolno - rozpoznawczy;
2. jednostka ratowniczo-gaśnicza;

Schemat organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Arkadiusz Delikatny
Dokument z dnia: 14.01.2020
Dokument oglądany razy: 2 853
Opublikował: Arkadiusz Delikatny
Publikacja dnia: 14.01.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl