mapa strony   |   kontakt   |

Informacje ogólne

Wersja archiwalna zmieniona dnia 28.07.2009

Państwowa Straż Pożarna jest zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.
Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej i odwołuje komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, w porozumieniu ze starostą.
Zastępców Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów lub aspirantów Państwowej Straży Pożarnej i odwołuje komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Mariusz Sobecki
Dokument z dnia: 28.07.2009
Dokument oglądany razy: 3 860
Opublikował: Mariusz Sobecki
Publikacja dnia: 28.07.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl