mapa strony   |   kontakt   |

Majątek KP PSP w Jaworze

Majątek KP PSP w Jaworze
Całkowita wartość majątku KP PSP w Jaworze na dzień 20 grudnia 2019 roku wynosi : 4 703 974,85 zł, w tym:

I. Aktywa trwałe wynoszą : 4 665 493,25 zł

I.1 Rzeczowy majątek trwały w tym:
I.1.1. Środki trwałe – 3 831 251,05 zł
I.1.2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje) – 35 178,00 zł
I.2. Wartości niematerialne i prawne – 46 599,28 zł
I.3. Należności długoterminowe - 0,00 zł
I.4. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - 752 464,92 zł

II. Aktywa obrotowe wynoszą: 38 481 ,60 zł

II.1. Zapasy magazynowe – 38 481,60 zł

Majątek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze jest własnością Skarbu Państwa, za który odpowiedzialny jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej. Jest on przekazywany lub zbywany na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Komenda Powiatowa PSP prowadzi gospodarkę finansowo-materiałową według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Arkadiusz Delikatny
Dokument z dnia: 14.01.2020
Dokument oglądany razy: 1 617
Opublikował: Arkadiusz Delikatny
Publikacja dnia: 15.01.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl